top of page

Възрастови групи

Доджото е специализирана школа, която работи с деца. За да се съобразим максимално с нуждите на децата, спрямо различните възрасти, ниво и начин на възприятие, ние създадохме четири групи, 

в които разпределяме нашите Айкидоци.

Точната преценка за подходящата група, в която детето да започне, става след предварителния пробен урок, а в

процеса на работа, учениците също биват премествани

от една група в друга, спрямо динамиката на

тренировъчния процес и индивидуалния

темп на развитие. 

phases-plant-growing-planting-tree-260nw-705792406.jpg

Първа група - начинаещи деца 4-7 години

Тук влизат всички нови ученици на възраст от 4 до 6 години като продължителността на престоя в тази група е индивидуален за всяко дете (от няколко месеца до година). 

Първите неща, които децата тук трябва да научат са: поведение в Доджо, уважение към преподавателя, доверие към него.  

Указанията на учителя тук са прости и възможни за изпълнение от страна на децата.  Преобладават общите двигателни  упражнения, които укрепват телата и развиват волята на малките Aйкидоци. Чистата техническата част представлява малък процент от общата работа.

Много важно нещо, което децата трябва да усвоят, докато са в тази група е отношението към останалите и усещането за партньорство. В Айкидо няма състезания.  От първостепенно значение в това бойно изкуство е връзката и взаимодействието между практикуващите. Ето защо е важно още от началото да се научим да работим ЗАЕДНО с човека до нас.

Много от упражненията се изпълняват по двойки. Внушава се идеята за сътрудничество и взаимопомощ, вместо съперничество и надборване.

Децата, които са на 7 години, след като направят своя пробен урок, по преценка на преподавателя биват разпределени в подходящата за тях група.

phases-plant-growing-planting-tree-260nw-705792406.jpg

Втора група - начинаещи деца 7-9 години

Тук влизат всички нови ученици на възраст от 7 до 12 години като продължителността на престоя в тази група е индивидуален за всяко дете (от няколко седмици до година). 

Целите, която тази група си поставя дублират тези на Първа група. Причината по-големите деца да са в отделна група, е че в общия случай те имат различни възприятия от тези на по-малките. Техните естествени прагове на физическа издръжливост са по-високи. Дисциплината и самоконтролът са по-проявени. Тренировката може да се превърне в по-осъзнат за тях процес.

samo big.jpg

Трета група - средно напреднали 7- 9 или начинаещи 10 +

Критерият за разпределение в тази група не е единствено възрастов, въпреки че на по „малките“ е необходимо повече време, за да стигнат дотук, отколкото на „големите“.

В тази група се предполага, че децата вече имат изградена добра двигателна култура и могат да понесат по-голямо натоварване. Необходимо е да са положили основите на добро укеми /падане/, тук то се усъвършенства.  Работи се върху връзката с партньора на по-високо ниво.  Започват да се учат основните техники в Айкидо.

Важна цел в преподаването на децата от Трета група е придобиването на качествата „самостоятелност“, „инициативност“, „творческо съзнание и буден ум“. Честа задача на тези деца е да проведат загрявката сами, да обяснят един на друг вече преподадена техника или да измислят „свое“ упражнение.

В тази група на средно напреднали деца, директно могат да започнат и начинаещи по-големи - 10+ годишни - след пробен урок и по преценка на преподавателя.

Untitled.png

Четвърта група – напреднали деца, юноши и възрастни

Това са децата с най-дълъг стаж в Доджото. В общия случай, те тренират от години,  направили са многобройни тренировки, преминали са през етапите на предишните групи , проявили са усърдие, постоянство и воля и в добрите, и в трудните моменти от Айкидо практиката.

Децата от Четвърта група могат да си партнират чрез добро взаимодействие, знаят значителен брой техники, работят с оръжие. При тях мотивацията да продължават става все по-силна, защото те вече виждат плодовете на своята дългосрочна работа, в състояние са да усетят удовлетворението от това да тренираш Айкидо.

Важна цел, която се поставя в тяхното развитие, е все повече да излизат от единствено своето светоусещане и да започват да мисля за другите. Да подготвят Доджото за тренировка /да почистят/, да завържат коланите на по-малките ученици, да ги подредят, да им дават добър пример, да съблюдават за добрия ред в Доджото.

Общи групи: умишлено „смесване“ на деца от различни нива

В Доджото следваме взаимно-спомагателната  педагогика от времето на българските възрожденски училища, където по-големите ученици са обучавали по-малките. Вярваме, че този процес е ценен и за двете страни, защото начинаещите се учат на достъпен и близък до тях език (от други деца),  а по-големите чувстват своите знания значими, а умението да ги предадат на други е гаранция, че действително ги имат.

Преценката и разпределението на децата по групи, става задължително след пробен урок. Не се притеснявайте, ако за първото си посещение не сте в точната за Вас група. След като се запознаят с Вас, преподавателите ще Ви насочат кое ниво е най-подходящо, за да можете детето да изгради или надгради своите умения.

Dodjoto_logo-FINAL_color_whiteBG.jpg
bottom of page