top of page

Никос Холевас сенсей
в ДОДЖОТО

 

9.11, 18:15 - 20:00ч

Nikos Holevas.png

Айкидо е партньорство!
Хубаво е понякога да излизаме от собствения си мащаб. Да се огледаме какво правят другите и другите да видят какво правим ние. За да обменим опит, вдъхновение и енергия.
И още по-уверено да продължаваме по Пътя си!

Aikido is a partnership! It's good to step out of your comfort zone sometimes. To see what others are doing and let others seewhat we are doing. To exchange experience, inspiration and energy. 
And even more confident to continue on our Path!

Щастливи сме да съобщим, че Никос Холевас сенсей от Сакура Доджо в Солун ще гостува в Доджото на 9.11. Това ще бъде
добра възможност за Айкидоците да видят друг сенсей,
да му покажат какво са научили и какво още могат
да научат от него.

We are happy to announce that Nikos Holevas sensei from Sakura Dojo in Thessaloniki will be visiting the Dojo on 9.11. This will be

a good opportunity for the Aikidokids to see another sensei,

show him what they have learned and what

they can learn from him.

Стилът на Никос сенсей се отличава с мекота и динамичност - един от малкото в Европа, които работят по този начин. Той е предпочитан партньор на японските сенсеи
по международните семинари.
Ръководи собствено Доджо в Солун, където обучава деца и възрастни. Той е млад и вдъхновен да развива себе си и Айкидо и

би бил добър пример за нашите Айкидоци.
Щастливи сме да им предоставим възможност да го видят!

Nikos sensei's style is characterized by softness and dynamism - one of the few in Europe who work in this way. He is a preferred partner of Japanese senseis at international seminars. He runs his own Dojo in Thessaloniki, where he trains children and adults. He is young and inspired to develop himself and Aikido and would be a good example for our Aikikids.

We are happy to give them the opportunity
to see him!

Тренировката е подходяща за ниво над жълт колан!

The training is suitable for kids and adults with level yellow belt and above!

Участието за деца ниво над жълт колан е препоръчително! :)
Моля, всички деца, които са това ниво да направят своята лична организация, за да дойдат в сряда. Знаем, че не всички идвате по план тогава и имате и други ангажименти, но възможността да дойде сенсей от друга държава не е нещо, което случваме всяка седмица и ще се радваме всеки да даде своя индивидуален принос, за да бъде част от колектива.

Намираме го за важно и ценно и ще сме щастливи да участвате. Това е възможност, която предоставяме на нашите членове безплатно. Благодарим предварително!

Participation for children above yellow belt is recommended! :)
Please let all children who are this level make their own personal organization to come on Wednesday. We know that not all of you come as planned and

have other commitments, but the opportunity to have a sensei come from another country is not something that happens every week and we would be happy for everyone to contribute individually to be part of the collective.

We find it important and valuable and would be happy to have you participate. This is an opportunity that we provide to our members for free. Thank you in advance!

Тренировката е разделена на две групи: 

Ниво жълт колан: 18:15ч. 

Ниво оранжев колан +: 19:00ч. 

Нужно е предварително записване - моля да ни пишете, за да потвърдите.

/Часът на II група от 18:15 остава по График. Часът на I група от 19ч. няма да се състои. Моля да преорганизираме да дойдете в друг час и/или ден/

Вход за участие: 

  • За членове на Доджото: безплатно

  • За външни хора: 50 лв, с предварителни покани

bottom of page