top of page
  • Writer's pictureAdmin

Не се сравнявайте!

Updated: Nov 30, 2022

Откритите уроци са специално време за децата. Време, в което те могат да покажат какво са научили. Време, в което да заявят своите ангажираност и отношение към това, което правят. И моментът, когато тези от тях, които са били редовни, старателни и изпълнителни, получават повишения.Знаем, че всички очакват с трепет дали ще бъдат повишени, но и трябва да бъдат предупредени, че когато има открити уроци в Доджото, не всички получават повишения, а за тези, които получават, то не е еднакво. И това е нормално. Причините са различни:


· Възрастта е различна - на по-малките деца им отнема много повече време, отколкото на по-големите. Например за едно 4-5 годишно дете може да отнеме 1 година, за да заслужи кейкоги, за едно 8-9 годишно - може да е нужен и месец При по-малките деца подготвителният период е продължителен, но когато се натрупа, след това напредват по-бързо. Отпечатъкът е по-траен.

· Моментът, в който сте започнали е различен - ако си започнал на 5 първите видими “резултати” идват след години, защото не си готов за сериозни изпити преди 9 -10 годишна възраст. Ако си започнал на 10 напредваш по-бързо, но времето ти е ограничено, т.к скоро ще навлезеш в пубертета, а тогава периода е “особен”. Възрастните и юношите над 15, 16 годишна възраст напредват още по-бързо, но при тях ограничаващите фактори стават все повече. Когато си малък имаш време, но нямаш развити качества и трябва да изчакаш, за да ги придобиеш. Когато си голям имаш качества, но нямаш време. Затова и степента на “напредък “ е различна.

· Регулярността ви на посещение е различна - нормално е този, който прави по 5 тренировки на седмица да напредва повече отколкото този, който прави 2. Вие не посещавате всички тренировки в Доджото и не знаете кой кога идва

· Вие сте различни - имате различна физика, ниво на двигателна култура, ниво на осъзнатост, поведение и степен на дисциплина, ниво на ангажираност към Доджото. И тъй като напредъкът се обособява от всичко това, винаги се опитваме да гледаме цялата картина - нещо, с което вие не сте запознати за друг освен за себе си.


Знаем, че рационално разбирате всичко това, но емоционално е възможно да “се изкушите” да погледнете другия.

- Дали има повече от мен?

- Дали аз съм оценен правилно?

- Ама защо той получи повече, нали тренираме заедно?

- Аз съм положил повече усилия, за да постигна това, което друг постигна с по- малко!

Това са неща, които по един или друг начин сме чували от вас, наясно сме, че пак ще ги чуваме и ги разбираме, защото знаем, че е човешко. Вие сте една общност и е нормално да виждате себе си чрез другите.


Но не го правете! Защото така обиждате и себе си и другите. Като се приравнявате към едно ”еднакво” ниво, вие се лишавате от своята уникалност. Всеки има различна история, с която идва и всеки има различен Път, по който върви.

Да гледаме другите сме обречени, никога да не намерим покой и удовлетворение от собственото си “аз”. И това е един от “бичовете” на съвременното общество - вечното сравнение, вечното състезание.

Айкидо е една алтернатива да се научим да гледаме себе си, да приемаме себе си и да ставаме по-добри от себе си. И считаме, че колкото по-рано успеем да научим децата на това със съвместни усилия, толкова по-успешни ще бъдат не само в Доджото, а и извън него!Весела Велин съосновател на ДОДЖОТО

162 views0 comments

Comments


bottom of page