top of page

Четирите родителски стила

Знаете ли, че има 4 родителски стила:Авторитарен родителски стил 

Този, който никога не пита децата, а само “налага” своето мнение. 

➕ Позитивите са, че при тези деца има много ясен план, структура и правила. Обикновено следват “правилния път” - добро училище, спорт, езици, възпитани връстници, т.к често решенията къде ще ходят и какво ще правят се взимат от техните родители. 

➖ Негативите са, че могат да се отгледат твърде “послушни” деца, които не са научени да изразяват своето мнение и да взимат самостоятелни решения. 


Разрешаващ родителски стил 

Този, който разрешава (почти) всичко и дава пълна свобода. 

➕ Позитивите са, че децата растат с повече самостоятелност и имат по-голяма опитност с различни преживявания. 

➖ Негативите са, че детето може да израстне като разглезено, а липсата на контрол от страна на родителското тяло може да го изкуши да тръгне в “грешна посока”. 


Авторитетен родителски стил 

Този, който дава свобода и лично пространство на детето, но очертава ясни граници и правила, които да се спазват. Смята се, че е най-добрият за децата, т.к като олицетворява “златната среда” между предните два стила - авторитарен и разрешаващ. 

🤷‍♀️ Трудността при него е именно “улучването” на точната среда. 


Неглижиращ родителски стил 

Този, който не обръща голямо внимание на нуждите на детето и обикновно го оставя “да се оправя само”. 

➖ Много често е посочван като лош родителски стил, т.к често демонстрира незаинтересованост. 

➕ Има и позитиви обаче и те са, че отглежда наистина самостоятелни деца, които от много малка възраст могат да се грижат сами за себе си.💫Трябва да определите ясно и честно пред себе си кой стил сте и кой искате да

бъдете. Според мен няма крайно “правилен” и крайно “грешен” родителски стил,

защото различните деца имат различни нужни. Понякога трябва да комбинираме

подходите, но не трябва да правим и твърде голям микс от тях, защото по този начин

можем да объркаме своето дете и то да не знае какво и кога може да очаква от нас. 

А предвидимостта в нашето поведение е изключително важна, 

за изградим добра връзка с детето си и доверие помежду ни.автор: Весела Велин

съосновател ДОДЖОТО


70 views0 comments

Comments


bottom of page