top of page
  • Writer's pictureAdmin

5 причини да изберете Айкидо за вашето дете

Updated: Mar 16

Програмата на децата в днешно време е толкова натоварена! Те имат огромно количество енергия, която често задушаваме с хилядите извънкласни дейности, повечето от които развиват предимно ума. Да това е важно, но наред с часовете в училището, децата прекарват все повече време неподвижни… Трябва да се потърси и двигателна активност, където детето да презарежда и обновява своята енергия като я преобразува в нещо градивно. Здрав дух живее единствено в здраво тяло, а доказано спортуващите деца са по-организирани и концентрирани в ученето.

Как да изберем спорт обаче? Трябва да си изясним какво търсим. Ако идеята е детето просто да се движи, за да се разтоварва - чудесно! В големите градове има все повече места, които предлагат точно това. Но дали не можем да постигнем и нещо повече, записвайки детето на спорт? Точно защото времето на всички става все по-органичено, трябва да се научим да съчетаваме повече от една цели, да работим върху повече от един аспект на Личността, за да я развиваме цялостно.

Днес ви запознаваме с бойното изкуство Айкидо, което дава висока заявка: освен отлична двигателна култура, работи и за Дисциплината, Възпитанието и Развитието на Характера. Как го постига и защо е сред най-подходящите бойни изкуства за деца?


1. Без агресия

В Айкидо няма агресия. То учи децата, че най-важната победа е победата над себе си и им дава възможност да преобразуват агресията в градивно действие като развиват и подобряват собствените си качества вместо да се конфронтират с другите. Чрез философията на айки - търсене на хармонията между енергиите - те осъзнават, че конфликтът – независимо дали физически или словесен – има алтернатива и може да бъде избегнат или разрешен. Един ценен урок, който малките човеци могат да прилагат, не само в училище, а в по-нататъшните си взаимоотношения.2. Партньорство и уважение.

Айкидо дава съвсем различен поглед към състезателния свят, в който живеем и вечния стремеж за сравнение и доминиране сред децата - било то в семейството, в училището или сред приятелския кръг. Айкидо е единственото бойно изкуство, в което няма състезания. Тук мерило за успеха не е съревнованието с другия, а дали и до каква степен работите заедно - защото Айкидо търси хармонията между хората. Изкуството остава бойно, защото разбираме, че въпросната хармония не се постига лесно, и за да я имаме, трябва да преборим много слабости у себе си. Един изключително ценен мироглед: преди да обвиним, осъдим или да решим да се разделим с отсрещния човек, да погледнем първо своята личност и да потърсим дали и какво можем да я променим, за да се разбираме повече с другия.


3. Дисциплина

Когато се говори за бойно изкуство няма как да се пропусне дисциплината.

Това е способността ни сами да контролираме и владеем своите емоции, желания и реакции. А за да ги контролираме, трябва на първо място да ги осъзнаваме и разбираме. Точно тук Айкидо ни помага с обърнатия поглед за борбата. Тя е към себе си и собствените слабости вместо към другия. Айкидо ни учи, че ние сме главните “герои” в причинно-следствената връзка - всичко, което ние правим (или не правим) има отражение върху нас и живота ни. Само така можем да бъдем проактивни и да опитваме ние да случваме нещата - пряко или косвено, вместо да чакаме нещата да ни се случат. Това е урок от изключителна важност и значение за децата. Да познават границите на „правилно“ и „грешно“, да виждат връзката „действие-последица“ и да осъзнават своята роля и отговорност.4. Физическа подготовка

Двигателната култура и любовта към движението до голяма степен са въпрос на навик, възпитание и начин на живот. И колкото по-рано започнем с изграждането на тези навици у децата, толкова по-трайни и здравословни ще бъдат те.

Айкидо е сред най-динамичните бойни изкуства, което изисква активност от цялото тяло. Философията на айки - хармония - личи и в движенията, които са бързи, но плавни, вместо груби и резки. Интензивността и натоварванията са равномерно разпределени за всяка мускулна група, а общите кондиционни елементи в тренировките позволяват дори и на най-малките деца да развиват и надграждат своите двигателни умения. С редовната практика децата подобряват едновременно издръжливостта, скоростта и силата си като проекция на общото състояние на тялото.


5. Емоционална интелигентност

Всяко бойно изкуство си има свое „До“ (Път), философия, която следва. А тази на Айкидо е да учи малки и големи на спокойствие и вътрешна хармония. Разбираме, че за да постигнем мир със света, трябва да го открием на първо място в Себе си чрез самонаблюдение и самопознание. А познаването, разбирането и приемането на собствените емоции в целия техен спектър между доброто и лошото е от фундаментално значение за изграждането на здрава и силна личност!

Михаела Манева и Весела Велин

Айкидо ДОДЖОТО

852 views0 comments

Comments


bottom of page