top of page

Графикът е актуален от 3.01.2021г! 

График и Цени

Цени за посещения

1 занятие с продължителност 60-75 минути включва: 

Модул подготовка и почистване | Модул беседа | Модул тренировка 

=

цялостно развитие Ум - Тяло - Дух 

Еднократно занятие - 20 лв

Карта с 12 занятия - 200 лв

Месечен абонамент - 120лв/ месец или 1440лв*/ година 

/внася се всеки месец през цялата година от септември до август/

*Отстъпки: 10 лв./ месец за втори и следващ член на семейството

**1380 лв при внасяне наведнъж / 1320 лв за втори и следващ член на семейството

Абонаментът включва:

1. Неограничен достъп до над 72 тренировки на месец - присъствено или онлайн

Стойност: 1440 лв/ месец

Средно посещение: 10 месеца x 12 занятия = 120 занятия x 20 лв = 2400 лв/ година

2. Безплатни учебни материали по авторски теми, разработени за Доджото

Стойност: 12 теми x 10 лв/ тема = 120 лв/ година

3. Безплатно участие в Лагери за наваксване за децата, отсъстващи през лятото

Стойност:  80 лв/ ден

Всяко дете участва в 1 ден целодневен лагер за всеки отсъстващ месец през лятото. 

Средно участие: 2 дни/ годишно = 160 лв/ година

4. Безплатно участие в Предизвикателство 5/7 за наваксване на паузите 

и засилване на мотивацията

Стойност: 60лв

Средно участие: 3 пъти/ годишно = 180 лв/ година

5. Безплатно участие в Открити уроци за актуализация на степените и индивидуална обратна връзка учители/ родители

Стойност: 30лв

Средно участие: 2 пъти/ годишно = 60 лв/ година

6. Безплатно участие в Изпити за Кю-степени по авторска учебна програма, 

създадена за Доджото

Стойност: 120лв

Средно участие: 1 път/ годишно = 120 лв/ година

7. Безплатен достъп до Доджо библиотека 

Стойност: 10лв/ месец = 120 лв/година

8. Отстъпка при участие в Ателиета и Лагери по допълнителни теми

Стойност на общата отстъпка = 100 лв/ година

9. Организиране на групови инициативи и тиймбилдинги за членовете

Стойност: безценно

10. Включване в затворена ФБ група с учителите и останалите членове

Стойност: безценно

11. Включване в дългосрочните планове и стратегии на Доджото

Стойност: безценно

12. Постоянна комуникация и подкрепа от представител на Доджото

Стойност: безценно

Обща стойност на целия пакет = 3320 лв/ година

При избор Месечен абонамент се спестяват над 1880 лв/ година!

bottom of page