top of page

Политика за сигурност на Айкидо Доджото и сайта www.dojoto.org

Ние се отнасяме сериозно и отговорно по отношение на защитата на личните данни, спазвайки всички приложими действащи закони. Обработваме Вашите лични данни  в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на личните данни) и Закон за защита на личните данни.
 

С настоящата Политика за поверителност искаме да Ви разясним как, защо и какви Ваши лични данни използваме.

1. Администратор на данни

За събирането, обработването и сигурността на Вашите лични данни, отговаря Сдружение “Шинчоку”, ЕИК: 176876239; адрес: бул. Шипченски проход №63; тел: 0883 323 874, МОЛ: Весела Велин

2. Обхват и източници

Предвид извършваната дейност на Сдружението (спортна дейност), обработваме личните данни на:

 • лицата (родителите и техните деца), които тренират в школата;

 • хора потърсили ни и интересуващите се от нашата дейност;

 • служители на Сдружението.

Нашите източници са:

 • посетителите на този сайт (посещения на страницата, попълване на формата за регистрацията, съобщения и коментари)

 • комуникационни данни - съобщения в социалните мрежи, телефонни обаждания, имейли със запитвания;

 • абонаменти на членовете на Доджото

3. Кои лични данни

 • идентификационни данни - Вашето собствено и фамилно име; собствено и фамилно име на детето, рожденна дата на детето.

 • данни за контакт - имейл адрес, други електронни данни за контакт, телефонен номер

 • специални категории данни - данни за здравословното състояние, медицински данни за детето

 • данни за семейни положение и родствена връзка - (родител/дете/брат/сестра)

 • финансови данни - финансова информация, включително банкови сметки

 • снимки и видеа от тренировки, ателиета, лагери и събития

4. Използване на събраната информация

 • за да води и поддържа списъка с членовете на Сдружението

 • за да изпълнява задълженията си според счетоводното и данъчното законодателство или други правни и нормативни задължения

 • за да популяризира и разширява своята дейност, чрез маркетинг кампании

 • за да изпраща информация или актуализация за предстоящи събития

5. Вашите права

Според закона за личните данни, Вие имате право да поискате достъп до Вашите данни, да ги коригирате, изтривате, ограничавате или прехвърляте. Имате право на възражения срещу обработката и право да оттеглите съгласието си.
Няма да съхраняваме Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

6. Трети страни

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни, освен ако не сме задължени да направим това на правоприлагащи и регулаторни органи.

bottom of page