top of page

Графикът е актуален от 3.01.2021г! 

График и Цени

Цени за посещения

Вариант "ПРОБВАЙ!":

Еднократно посещение - 30 лв

1 седмица неограничени посещения - 80 лв

1 месец неограничени посещения - 240 лв

Вариант "ТРЕНИРАЙ!":

Месечен абонамент* - 160лв/ месец

/внася се всеки месец през цялата година, вкл. и лятото/

При внасяне за цялата година - 1600 лв/ година

(може да се плати на две равни вноски без оскъпяване)

*Отстъпки: 20 лв./ месец (200лв./ година) за втори и

следващ член на семейството

*Абонаментът включва:

✅Неограничен достъп до целия тренировъчен график - стойност 240 лв/месец

✅Безплатни учебни материали по авторски теми - стойност 30 лв/ месец

✅Безплатни лагери при отсъствие повече от месец - стойност 80 лв/ ден

✅Безплатни изпити за повишаване на степента стойност 50 лв/ изпит

✅Безплатно участие в предизвикателства и инициативи - стойност 60 лв 

✅Включване в дългосрочните планове на школата - безценно

✅Запазване мястото при отсъствие - безценно

Обща стойност: над 480 лв.

Вземи абонамент и предай на детето си Ценности, които не се учат в училище на цената на 1/10 от тази на едно частно училище в София! 

*Абонаментът се внася всеки месец, през цялата година (вкл. и лятото) независимо от брой присъствие/ отсъстиве. Абонаментът не е договор и може да се прекрати по всяко време с предизвестие до 30-то число за следващия месец. 

Такса за повторно записване след прекратяване на абонамента: 360 лв. 

bottom of page