top of page
  • Writer's pictureAdmin

Някои трудности, които може да срещнете при адаптацията си в Доджото (и как да ги преодолеете)


Започването тренировки в Доджото е обучителен процес. И като всеки такъв, той е въпрос на адаптация. Детето често има нужда от подкрепа и насока от страна на родителя, а родителя -

от страна на учителя. Тристранната комуникация е изключително важна, за да действаме

заедно и в добра посока.

На базата на непрестанните споделяния, които имаме с родителите, сме събрали едни от най-честите трудности, които те са преживели и които може да срещнете и Вие. Ще се радваме

да помогнем да ги преодолеете със съветите, които сме подбрали за Вас.


1. Детето не изглеждаше да гледа с интерес или не е стояло до края?

Децата са много енергични. Трудно бихте ги накарали да стоят мирни дълго време и само да гледат. Техният начин за възприемане на информация е по-различен и имат нужда да преживяват неща, за да ги усетят. Гледането е необходимо с цел адаптация, но след като вече сте го направили, насърчаваме да се опита и участие, защото вътре вече с групата нещата са много различни.


2. Детето каза, че не му харесва след гледането?

Не му харесва какво? Ние взимаме решение какво ни харесва и какво не на базата на изградените ценности, които имаме. Всички знаем колко емоционално определени са харесванията на децата и колко често се сменят те на тази възраст. По скоро Вие като родител е важно да оцените нещата, които правим в Доджото и дали те биха би ценни за Вашето дете. Предполагаме, че не то само избира училището и детската градина?

3. Детето каза, че не му харесва след участието?

Не бързайте да правите крайни заключения. Тренировката сама по себе си е стресово преживяване, особено за някого, който не е свикнал да тренира. Наивно е да очакваме първоначалната реакция да е “да му хареса”. Чрез отказа си или демонстрирането на липса на интерес, децата често прикриват други състояния. Ако то е изморено и притеснено дали ще се справи - това по-скоро е добър знак, че тренировъчното занимание му е повлияло и има градивна стойност. Дайте си време - на вас и на детето да обясните защо е нормално да се чувстваме по този начин след натоварването и кои дейности ни развивават повече - тези, които ни изморяват и изкарват от зоната на комфорт или тези, от които ни е приятно. Постарайте се да дойдете пак като обясните, че вторият път винаги е по-малко страшен от първия. И да - мускулната треска се лекува… с нова мускулна треска! :)


4. Детето ми има проблем с дисциплината и няма да може като другите деца?

Не си мислете, че децата и нещата, които виждате да правят в Доджото са се случили от само себе си. Това е резултат от обучението и най-вече от обстановката. Когато новите деца виждат какво правят останалите - те съвсем инстинктивно копират тяхното поведение. Всички знаем колко е важна средата. Ако Вашето дете действително има проблем с дисциплината - за него ще бъде градивно да попадне на място, където има правила и те се спазват. Не се притеснявайте дали “ще ни пречи”. Учителите са строги и категорични, и ако бъдещият Айкидок е влязъл в час и сенсеят го остави там, значи той/ тя спазва дисциплината на прилично ниво.

5. Детето се разплака преди тренировка?

Това е добър знак. Означава, че разбира че в Доджото има ред и правила. Може да е по-притеснително и неуверено в себе си, или пък да е твърде самоуверено по принцип, но да разбира, че тук нещата няма да се случват “по неговия начин”. Във всички случаи е изключително важна Вашата подкрепа. Децата често не могат да посочат причината, поради която са разстроени, но Вие като родител ги познавате и можете да им помогнете да я преодолеят. Комуникирайте с детето. Предразположете го да Ви сподели какво и защо го притеснява и заедно се справете с проблема, без да го съдите или пренебрегвате. Използвайте момента да предадете ценен урок на своето дете: Винаги ще има някакви пречки по Пътя, винаги ще има неща, които да ни притесняват, неща, които да ни откажат. Но силните хора се възпитават от малки и те са научени да не избират лесния път, а този, който ги предизвиква да стават по-добри от Себе си!


6. Как да мотивирам детето да опита?

Нашият съвет в тези ситуации е “твърдо и полека”. Нека детето усети вашата категоричност. То ще направи това, което каже родителя, стига да е сигурно, че той е сигурен какво иска за тях. И от какъв мотив го прави: Дали “Защото така!: без и той да съзнава ясно защо или защото вярва, че дейността, която избира е полезна за детето му. Дори и да се бунтуват, децата Ви се доверяват, ако усещат, че избирате добри за тях неща. Бъдете едновременно категорични и отстъпчиви в подхода си - нека и двете страни са удовлетворени. Нека вашето дете разбере, че вие държите то да тренира, и ще тренира, но сте склонни да му дадете нещо, което то иска в замяна. След време малкият човек ще може сам да разбере стойността на тренировките и ще ги прави заради себе си, но в началото може да е необходим стимул, за да усети, че добре свършената работа и положените усилия се възнаграждават.

7. Детето системно и категорично отказва и се разтройва твърде много?

Възможно е моментът все още да не е дошъл. Ако Вие като родител сте видели стойност в обучението в Доджото, поддържайте връзката жива. Идвайте периодично през няколко месеца, за да проверяваме степента на готовност на детето. Често имаме случаи, когато при първия опит детето не е готово, но година по-късно влиза без проблем. Имали сме и ситуации, в която родителите бяха толкова упорити, че правиха проба на всеки два месеца. Дали ще е след няколко месеца или след една година - ние винаги сме отворени за деца, които вече са дошли в Доджото и сме готови да им помогнем да се включат адекватно, дори и след време!


Вашата роля като Родител е изключително важна и определяща за всеки успех, който детето Ви ще има… или няма да има. Нашият опит показва, че в дългосрочен план успяват не най-талантливите деца, които са оставени да решат сами дали да се запишат. В този вариант

не закъснява и решението, което взимат също сами - да се откажат.

Ние наблюдаваме, че успяват тези деца, които имат Родител до себе си. Които биват подкрепени и възпитавани в постоянство и упоритост. А това не се случва лесно. Трябва Вие самите да бдете постоянен и упоритит родител! Дерзайте!Весела Велин съосновател на ДОДЖОТО


121 views0 comments

Comments


bottom of page