РЕГИСТРАЦИЯ

" И най-дългият път започва

с една единствена стъпка!

Японска поговорка

Първата тренировка

е БЕЗПЛАТНА! 

Регистрация за тренировка

Моля, попълнете! 

Mоля, съобразете Вашата регистрация за тренировка с графика на  ДОДЖОТО! 

график януари 2021.jpg

Mоля, когато идвате за пръв път, запознайте се предварително с

Наръчника на новия посетител! 

Приветстваме пролетта с

50 % подарък

от първия членски внос

за записаните през Април!