РЕГИСТРАЦИЯ

Запиши се за 
БЕЗПЛАТНА ТРЕНИРОВКА.
Избери своя ден и час!  

Моля, попълнете! 

Sept 2018 139.JPG

Mоля, съобразете Вашата регистрация за тренировка с графика на  ДОДЖОТО! 

Mоля, когато идвате за пръв път, запознайте се предварително с

Наръчника на новия посетител! 

IMG_0566.JPG

Айкидо ДОДЖОТО - система за цялостно развитие на личността!  

Защо Айкидо е сред най-подходящите бойни изкуства за деца?