РЕГИСТРАЦИЯ

Първата тренировка

е БЕЗПЛАТНА! 

Регистрация за тренировка

Моля, попълнете! 

Mоля, съобразете Вашата регистрация за тренировка с графика на  ДОДЖОТО! 

график януари 2021.jpg

Mоля, когато идвате за пръв път, запознайте се предварително с

Наръчника на новия посетител!