МЕТОДИКА

В обучението използване собствена авторска методика.

Вижте кои са опорните точки на нашия метод на работа!  

- КОНТРОЛИРАНИ ТРУДНОСТИ - 

В Доджото умишлено създаваме трудности на децата, за да могат да ги преодоляват сами, да стават по-силни и така да израстват! Родителите споделят, че децата им порастват буквално за дни в Доджото! 

- УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ -

Още с влизането в Доджото, учениците усещат спецификата на обстановка - тишина, концентрация, дисциплина. Тъй като редът вече е установен и се спазва от всички, децата много бързо навлизат в изпълнението му. 

- ПРИЧИНА - СЛЕДСТВИЕ

Не намираме полза в грубите наказания, лишени от смисъл, но сме силно "ЗА" децата да разбират, че всяко нещо си има  причина и следствие. Старая се - получават и се развивам, не се старая - връщам се назад... лишен съм от нещо. Както могат да растат и да преминават в следваща група, така могат да се връщат назад  в моментите, в които не се стараят. Вярваме, че обучението е двустарнен процес и двете страни трябва да дават - учителят - знания и напътствия,

ученикът - старание, за да бъде градивно и ползотворно! Ако едната страна липсва, другата е безсмислена :) 

- ВСЯКО НЕЩО СЕ ЗАСЛУЖВА-

Доджото не е поредното място, където децата се забавляват и получават всичко на готово. По-малките трябва да заслужат правото да тренират като първо гледат урок - ние знаем, че за тях това е трудно. Започвайки, те няма да носят кейкоги както останалите деца - трябва да си го заслужат чрез постоянство и старание.

За да преминат в следваща група,

трябва да полагат усилие.

Вярваме, че децата от малки трябва да осъзнават, че са активни участници и градители на това, което им се случва, а не само пасивни потърпевши...

- ПАРТНЬОРСТВО И ЗАЕДНОСТ-

В Доджото изключително наблягаме на работата в екип и хармоничното взаимодействие между партньорите! Не толерираме състезателността и агресията. Възпитаваме децата да бъдат заедно с другите, където личното израстване е едновременно причина и следствие от благополучието на цялата общност. 

-ПО-ГОЛЕМИТЕ УЧАТ ПО-МАЛКИТЕ - 

Възприемаме взаимно-спомагателния метод на обучение, при който по-опитните ученици се включват активно в организацията и обучението.

Освен, че начинаещите учат

чрез Личен пример,

по-старшите израстват личностно като развиват своите лидерски умения!

- ОБУЧЕНИЕ В ЦЕННОСТИ

Отделяме време да обучаваме в ценностите на Айкидо и да показваме на учениците си как да ги прилагат в своето ежедневие. Всяка тренировка започва с кратка беседа по избрана тема. Допълнително се организират ателиета, децата имат и задачи за самостоятелна работа вкъщи, които обогатяват тяхното разбиране за Айкидо и ценостите му.